Tietosuojakäytäntö

REGISTRAR
Reaktion Party Games Oy/ Jussi Rautavirta
Romulahdentie 2 A 24, Anttola, Suomi
Tietosuojaa koskevat asiat: myynti@reaktiongames.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen valmistelu tai täytäntöönpano sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu, esim. asiakassuhteiden hoitamiseksi, laskutusta varten ja suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin: asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien todentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, mainonnan kohdentaminen omissa ja kolmansien osapuolten verkkopalveluissa, analyysi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimus sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

KÄSITELTÄVÄ TIETOSISÄLTÖ
Käsittelemme rekisterissämme seuraavia tietoja: yrityksen nimi ja y-yritys laskutustiedot tiedot palveluiden sisällöstä sähköiset tunnistetiedot yhteydenpitoon tarkoitetut tiedot ja tiedot sivustojemme käytöstä

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT
Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen vuoksi. Asiakastietoja säilytetään ja käsitellään yleensä koko asiakassuhteen keston ajan ja enintään kaksi (2) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytämme toistaiseksi.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT
Google (analytiikka ja mainokset)

Facebook (Business Manager)

Palveluiden toimittamisen kannalta välttämättömät yhteistyökumppanit.
Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen toimittajat
Viranomaiset lain edellyttämällä tavalla

REKISTERÖITYJÄN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä ja oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa käsittelyä tai vastustaa sitä sekä oikeus saada henkilötiedot siirrettyä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus ja tehdä valitus valvontaviranomaiselle.Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten pyydämme toimittamaan tunnistamista varten tarvittavat tiedot. Reaktion Party Games Oy käsittelee rekisteröityjen käyttäjien oikeuksia koskevat pyynnöt yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja säilyttää tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajan.